Back
Hình đại diện của người dùng

Nguyễn Phượng

CỬ NHÂN QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN.
CỬ NHÂN SƯ PHẠM MỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM.
- Nghề nghiệp: Giảng viên và họa sĩ tự do.
- Đơn vị công tác: Ptrend.
- Công việc hiện tại: Quản lý và phát triển lớp vẽ hội họa, phát triển nhãn hiệu thời trang cá nhân Ptrend.

9 khóa học
15 Sinh viên